Historia om hus vi bor i

Vi bor i ett hus som är från mitten av 1800 talet
1902 köptes huset av Anders och Sissa Stoltz. Huset låg på ”ofri grund” vilket innebar att de hade kontrakt på den jordtomt där huset var uppfört i 49 års tid. Arrendatorn förband sig att årligen betala till jordägaren 10 kr i jordskatt.
1931 avled Anders. Efter att kontraktet om 49 års arrende var över kunde Sissa ansöka om att få friköpa den mark som huset var beläget på. 1952 den 17 april blev det klart med köpet av marken 0,1031 hektar till ett pris av 1,211 kr. Den 25 juni avlider Sissa 93 år gammal, då hade hon bott i huset i mer än 50 år. Edith och Rune Karlsson blev de nya ägarna.
De köpte det av Sissas Stoltz dödsbo. Det var den 21 oktober 1956 .Sommaren 1959 kom det skyfall efter lång torka som orsakade svår översvämning, mycket blev förstört, bland annat dricksvattnet i brunnen.
Den 1 oktober 1967 köpte vi huset. De första åren vi bodde här fanns vare sig tid eller något riktigt intresse för trädgården, då vi hade tre barn och ett omodernt gammalt hus att ta hand om .Sedan ca 15 år tillbaka är barnen ut flugna och huset har med tiden i ordning gjorts. Vi har bevarat så mycket som möjligt av det gamla som ger sin charm men har likväl fått ett ”skäligt boende” tycker vi. De sista15-20 åren har även trädgården fått sitt. Nu har vi mer tid och intresse än någonsin. Nu är året 2011 och vi har bott här i drygt 43 år, 20 år sedan sista barnet flyttade hemifrån,i höstas fick vi vårt första barnbarns barn. Vi har båda blivit pensionärer, fast jag jobbar kvar lite än. Nu i vinter har vi fått hjälp med att renovera huset.( Byröna Allservice, Oppmanna Elservice, Mattshopen) Det har blivit till läggs isolerat innefrån och alla gamla el ledningar är utbytta och finns nu inne i väggarna, det är skönt att slippa se alla dessa gamla kuloledningar och så är brandfara mycket mindre nu när det finns jord felsbrytare. Välkommen in och se.
 

Skapa en gratis webbplats med Yola